2018. január 31., szerda

A konferencia programja

A XII. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás 
a Kárpát-medencében című konferencia programja

(Az előadások címe után az Absztrakt-kötet oldalszáma látható, ahol az összefoglaló megtalálható lesz.)

2018. február 23. Péntek

9.00–18.00     Regisztráció
13.00–14.00  Megnyitó

14.00–17.40: ’Természetvédelmi botanika’ szekció – Elnök: Vojtkó András.
14.00–14.20
Molnár V. A., Fekete R., Lovas-Kiss Á., Löki V., Tökölyi J., Nagy T., Takács A. & Sramkó G.: A növényi változatosság feltárása és megőrzése
11. old.
14.20–14.40
Papp B. & Szurdoki E.: Védett mohafajok új populációi a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén és védelmük lehetőségei
12. old.
14.40–15.00
Deák B., Valkó O., Török P. Kelemen A., Bede Á., Csathó A. I. & Tóthmérész B.: Táji és élőhelyi filterek szerepe izolált szárazgyepek fajkészletének kialakításában
13. old.
15.00–15.20
Tölgyesi Cs., Bátori Z., Török P., Gallé R. & Hartel T.: Cserjék szerepe a fáslegelők biodiverzitásának megőrzésében
14. old.
15.20–15.40
Török P.; Penksza K., Tóth E., Kelemen A., Sonkoly J. & Tóthmérész B.: Szarvasmarha legeltetés vegetációra gyakorolt hatásai a gyeptípustól és a legelés intenzitásától is függnek
15. old.
15.40–16.00
Kávészünet
16.00–16.20
Ujházy N., Szabó M., Molnár Zs. & Biró M.: Táj- és vegetációváltozások helyi percepciója a Duna-Tisza közén
16. old.
16.20–16.40
Löki V., Mészáros A., Csathó A. I., Balogh G., Takács A., Lovas-Kiss Á., Tökölyi J., Bauer N. & Molnár V. A.: A vetővirág (Sternbergia colchiciflora) elterjedése és maghozama pannóniai temetőkben
17. old.
16.40–17.00
Rusvai K., Házi J. & Czóbel Sz.: A szórók gyomfertőzött-ségének vizsgálata a Mátrai Tájvédelmi Körzetben
18. old.
17.00–17.20
Bódis J., Illyés Z., Búzás E., Pacsai B., Tóbiás A. & Szeglet P.: Illír bükkösök és gyertyános tölgyesek állapot-felmérése a Zalai-dombság középső részén
19. old.
17.20–17.40
Tóth A.: Degradálódó hortobágyi löszgyepek reliktum foltjainak synökológiai viszonyai
20. old.

18.00–19.00: Vacsora (Nagyerdei Étterem)
18.00–01.00: Kötetlen szakmai-baráti beszélgetés (Helyszín: Kossuth III. Kollégium földszint, Koli kávéház)

2018. február 24. Szombat

Növényökológia és cönológia szekció (8.30–12.50). Elnök: Botta-Dukát Zoltán.
08.30–08.50
Bátori Z., Vojtkó A., Farkas T., Tölgyesi Cs., Kiss P. J., Lőrinczi G., Kántor N., Tanács E., Juhász O., Módra G. & Maák I.: Növények és hangyák karsztos mikro-refúgiumokban: változatos mikroklimatikus viszonyok, hasonló előfordulási mintázatok
22. old.
08.50–09.10
Sonkoly J., Deák B., Valkó O., Molnár V. A.,
Tóthmérész B. & Török P.:,
A nagyobb magvú lágyszárúak szűkebb elterjedési területtel rendelkeznek
23. old.
09.10–09.30
Fekete R., Mesterházy A., Valkó O. & Molnár V. A.: A tengerparti dán kanálfű (Cochlearia danica L.) terjedése sózott utak mentén Magyarországon és Európában
24. old.
09.30–09.50
Kelemen A., Valkó O., Deák B., Miglécz T., Tóth K., Tölgyesi Csaba,, Török Péter, Kun R., Fekete R., Molnár Zs., Vadász Cs. & Tóthmérész B.: A legelés hatására megnyilvánuló facilitáció új aszpektusai: kis léptékű szegély-hatás és sűrűségfüggés
25. old.
09.50–10.10
Kevey B.: Síksági jellegű gyertyános-tölgyeseink (Circaeo-Carpinetums.l.)
összehasonlító-cönológiai vizsgálata
26. old.
10.10–10.30
Lovas-Kiss Á., Vizi B., Vincze O., Molnár V. A. & A. J. Green: Tőkés récék, mint vízipáfrányok és virágos növények terjesztői
27. old.
10.30–10.50
Kávészünet
10.50–11.10
Penksza K., Szabó G.,, Zimmermann Z., Csontos P., Wichmann B., Szentes Sz., Barczi A., Micheli E., Fuchs M., Pápay G., Járdi I. & S.-Falusi E.: Nyílt homoki gyepek cönológiai és talajtani vizsgálata. Egyeduralkodó faj-e a Festuca vaginata a Duna Tisza köze nyílt homoki gyepekben?
28. old.
11.10–11.30
Pinke Gy., Karácsony P., Czúcz B. & Botta-Dukát Z.: Abiotikus és gazdálkodási tényezők hatása az olajtökvetések gyomnövényzetének fajösszetételére
29. old.
11.30–11.50
Rédei T., Csecserits A., Barabás S., Lhotsky B. & Botta-Dukát Z: Homoki erdőssztyepp területek fajgazdag-ságát meghatározó tényezők
30. old.
11.50–12.10
Czóbel Sz., Németh Z., Varga E., Nagygyörgy Emese Dalma & Szirmai O.: Tavaszi erdei geofitonok ökológiai jellegzetességei
31. old.
12.10–12.30
Tóthmérész B., Hüse B. & Deák B.: Városi és külvárosi gyepek fajkészlete és fajmegőrző képessége – eset-tanulmány Debrecenből
32. old.
12.30–12.50
Valkó O., Lukács K., Kiss R., Deák B., Tóth K., Godó L., Sonkoly J., Radócz Sz., Miglécz T., Kelemen A., Török P. & Tóthmérész B.: Az ökológusok mint magterjesztők –
Túlélik-e a ruháinkon terjedő magok a mosógépi mosást?
33. old.

13.00–14.00: Ebéd

Taxonómia és filogenetika szekció (14.30–16.30). Elnök: Somlyay Lajos.
14.30–14.50
Sramkó G.: Filogenomikai módszerek a botanikai kutatásban
35. old.
14.50–15.10
Stranczinger Sz., Szalontai B., Mesterházy A., R. W. Scribailo, D. H. Les, A. N. Efremov, C. C. Jacono, L. M. Kipriyanova, K. Kaushik, A. P. Laktionov, E. Terneus & Csiky J.: A Kárpát-medencéből leírt Ceratophyllum fajok taxonómiai helyzete a Ceratophyllaceae taxonok filogenetikai reví-ziója alapján
36. old.
15.10–15.30
Cservenka J.: A tavaszi és a szártalan kankalin kereszteződésével létrejövő hibrid típusok és kialakulásuk
37. old.
15.30–15.50
Malkócs T., S. Almerekova, Laczkó L., Meglécz E., Cservenka J., Bereczki J. & Sramkó G.: A Gladiolus palustris populációgenetikai vizsgálata a Kárpát-medencében
38. old.
15.50–16.10
Köbölkuti Z. A., Tóth E. Gy. & Höhn M.: Adaptív markerek fejlesztése és tesztelése erdeifenyőn (Pinus sylvestris L.)
39. old.
16.10–16.30
Laczkó L., Lisztes-Szabó Zs., A. Popiela, Sramkó G.: A Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) taxonómiai helyzete a molekuláris filogenetikai adatok tükrében
40. old.

Kávészünet: 16.30–17.00

17.00–17.15: Könyvismertetések

17.20–19.00: Vitaest: Természettudományi gyűjtemények és természetvédelem

19.30–01.00: Fogadás (DE Nagyerdei Étterem)
19.30:   Fotópályázat és poszterverseny eredményhirdetése
19.40: Boros Ádám-díj átadása

2018. február 25. Vasárnap

Növényföldrajz és tudománytörténet szekció (8.30–11.30). Elnök: Csiky János
08.30–08.50
Farkas E. & Lőkös L.: A hazai zuzmóflóra kutatásának négy évtizede Magyarországon
42. old.
08.50–09.10
Galambos I. & Schmidt D.: Rómer Flóris (1815-1889) botanikai és egyéb természettudományos hagyatéka
43. old.
09.10–09.30
Mesterházy A., Király G., Vidéki R., Csiky J., Stranczinger Sz. & Lukács B. A.: A hazai vízinövény-kutatás eredményei Felföldy Lajos (1990) Hínárhatározója tükrében
44. old.
09.30–09.50
Negrean G., Karácsonyi K. & Szatmari P.-M.: Az erdélyi Meszes-hegység növényföldrajzi szerepe
45. old.
09.50–10.10
Kávészünet
10.10–10.30
Bartók A. & Brădeanu A.: A Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó első említése Románia flórájából
46. old.
10.30–10.50
Simion I., Negrean G. & Pătruţoiu I.: The chorology of Sedum caespitosum (Cav.) DC. in Romania
47. old.
10.50–11.10
Jakab G., Nótári K., Csengeri E. & Pifkó D.: Egy eltűntnek hitt mediterrán faj, a Trifolium lappaceum L. Magyarországon
48. old.
11.10–11.30
Óvári M.: A hosszúlevelű aggóvirág (Tephroseris longifolia) Magyarországon
49. old.

12.00–12.30: A Konferencia zárása

13.00–15.00: Látogatás a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjében (szakvezető: Papp László)

13.00– Kirándulás az egyhajúvirág újlétai lelőhelyére (szakvezető: Demeter László, HNPI)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése