2017. október 24., kedd

2. körlevélXII. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében

2. körlevél

Tisztelt Kollégák!

A MTA Debreceni Területi Bizottság Botanikai Munkabizottsága, az MTA Diverzitásbiológiai Bizottsága, a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszéke és a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület nevében tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a

XII. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében

című nemzetközi konferenciára, amelyet 2018. február 23–25. között a MTA Debreceni Területi Bizottság Székházában (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49., 47.5495°, 21.6152°) rendezünk meg.

1997 novemberében Debrecenből indult útjára az „Aktuális flóra- és vegetációkutatás Magyarországon” című konferencia. Az azóta 11 alkalommal megrendezett konferencia az eltelt 20 év alatt a hazai botanikai közélet legnagyobb „seregszemléjévé” és nemzetközivé is vált.

A konferencia célja
A rendezvény továbbra is lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a napjainkban a Kárpát-medencében folyó flóra- és vegetációkutatás legfrissebb eredményeiről. A korábbi konferenciák hagyományait megőrizve szeretnénk elősegíteni az elmúlt időszakban történt florisztikai, cönológiai, taxonómiai, tudomány- és tájtörténeti kutatások, valamint ökológiai és természetvédelmi vonatkozásainak bemutatását, megvitatását. A rendezvény az egyetemek, kutatóintézetek fiatal kutatógárdájának is lehetőséget kínál, hogy eredményeiket a szakközönség elé tárják.

A konferencia témakörei
A konferencián nem lesznek párhuzamos szekciók (azaz minden előadás plenáris lesz). A Szekciók végleges tematikáját a beérkezett előadásoknak megfelelően alakítjuk ki, de a hagyományokhoz híven az alábbi témakörökben várunk jelentkezéseket: Flórakutatás, Társulástan, Vegetációtudomány, Taxonómia, Flóra- és vegetáció-térképezés, Táj- és tudománytörténet, Növényökológia, Természetvédelmi botanika.A konferencia nyelve
A konferencián előadások és poszterek bemutatására magyar és angol nyelven lesz lehetőség. Kérjük a jelentkezőket, hogy a magyar nyelven megtartani kívánt előadásokat illusztráló bemutatók ábráit angol nyelvű feliratokkal (is) lássák el.

A konferencia helyszíne
A rendezvény a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Székházában (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49., 47.5495°, 21.6152°) kerül megrendezésre. A helyszínen korlátozott számban ingyenes parkolóhelyek állnak rendelkezésre. A vonattal érkezők számára a legegyszerűbb megközelíthetőséget a debreceni vasútállomásról induló 2-es villamos jelenti, amelyről a DAB Székház megállónál kell leszállni.

A konferencia programjai
A rendezvényen az előadói- és poszterszekciókon kívül vitaest, fotópályázat és kiállítás és további közös szakmai programok segítik a résztvevők közötti szakmai kapcsolatok kialakulását és elmélyítését. A konferencián kerülnek átadásra a 2018. évi Boros Ádám díjak.

Előadások a konferencián
A konferencián előre láthatóan mintegy 35 plenáris előadás bemutatására lesz lehetőség. A beérkezett előadás-összefoglalók alapján a szervezőbizottság kéri fel az előadókat és sorolja őket szekciókba. Az előadások időtartama 15 perc (+5 perc vita). Előadásra a 2018. december 15-éig beküldött, szóközökkel együtt 1500–1800 karakteres magyar és 1500–1800 karakteres angol nyelvű összefoglalóval lehet jelentkezni. (Az összefoglaló ne tartalmazzon ábrákat, táblázatokat és irodalomjegyzéket!)

Poszterek
A konferenciára poszter bemutatásával 2018. december 15-éig beküldött 1500–1800 karakteres magyar és/vagy angol nyelvű összefoglalóval lehet jelentkezni. (Az összefoglaló ne tartalmazzon ábrákat, táblázatokat és irodalomjegyzéket!) A fiatal (30 év alatti) résztvevők számára poszterversenyt hirdetünk. A benevezett poszterek elbírálása a rendezvény idején történik, a legjobb poszterek szerzői könyvjutalmat vehetnek át.

Publikációs lehetőség
A konferencián bemutatott előadások és poszterek anyagából készült kéziratok benyújthatók a Kitaibelia című botanikai-természetvédelmi folyóirathoz (kitaibelia@unideb.hu).

Szakmai kirándulás
A rendezvény utolsó programjaként szakmai kirándulásra invitáljuk a résztvevőket az újlétai egyhajúvirág (Bulbocodium versicolor) élőhelyhez. A helyszín megközelítése egyénileg (személyautóval) történik. A kirándulás szakmai vezetője Demeter László (HNPI).


Vitaest
A rendezvényen, a korábbi szokásokhoz híven, egy tematikus vitaestet tartunk. A vitaestet idén a „TUDOMÁNY VS. TERMÉSZETVÉDELEM” téma köré szervezzük. A vita keretében a tudományos kutatást szolgáló mintagyűjtés és a természetvédelmi hatósági szabályok között feszülő ellentéteket, azok kérdéseit tervezzük átbeszélni. Reméljük, hogy a vita során felmerülő kérdések, vélemények és ellenvélemények mentén olyan javaslatokat tudunk megfogalmazni a hatósági szervek felé, amivel csökkenteni lehetne a kutatási és hatósági adminisztratív terheket, valamint a fennálló ellentéteket.

Fotópályázat
A konferencia lehetőséget teremt arra, hogy visszatekintsünk az első „flórakonferencia” óta eltelt 20 év alatt a hazai növényvilágban és botanikában történt változásokra. Ennek jegyében fotópályázatot hirdetünk a következő témakörökben:
(1) Amivel szegényebbek lettünk: Az elmúlt húsz évben Magyarországról (vagy a Kárpát-medencéből) eltűnt növényfajok
(2) Új jövevények: Az elmúlt húsz évben Magyarországon (vagy a Kárpát-medencében) újonnan felbukkant növényfajok
(3) In memoriam … Az első konferencia (1997) óta elhunyt kárpát-medencei botanikusok
A képeket digitálisan (jpg kiterjesztésű file-ként) email-en kérjük beküldeni az afvk2018@unideb.hu email-címre. A kép(ek) mellett kérjük feltüntetni a következő adatokat: i) a kép készítőjének neve, ii) a kategória megjelölése, iii) a kép címe, iv) a kép rövid (néhány mondatos) bemutatása.
A beérkezett képeket neves szakemberekből álló zsűri fogja értékelni. A nyertes képek kiállításra kerülnek a konferencia alatt és alkotóik könyvjutalmat vehetnek át.

Könyvbemutató
A konferencián lehetőséget biztosítunk a 2016 óta megjelent botanikai művek bemutatására. Kérjük a szerzőket, hogy esetleges ezirányú igényüket az afvk2018@unideb.hu címen jelezzék.

Jelentkezés a konferenciára
A rendezvényre a jelentkezési lap kitöltésével és az afvk2018@unideb.hu email-címre történő visszaküldésével lehet jelentkezni.

Részvételi díjak

Alap részvételi díj
Csökkentett részvételi díj (3)
Támogatói részvételi díj
Kedvezményes (1)
15.000 Ft
11.000 Ft
30.000 Ft
Helyszínen fizetve (2)
20.000 Ft
16.000 Ft
30.000 Ft

(1) Kedvezményes részvételi díj 2018. január 15-ig fizethető átutalással a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület számlaszámára (11738008-20060415), az utalás tárgyában feltüntetve az "Afvk" rövidítést, és a résztvevő nevét.
(2) Azok a résztvevők, akik 2018. január 15-ig nem utalják át a részvételi díjukat, a konferencia helyszínén készpénzzel fizethetnek.
(3) Csökkentett részvételi díj fejében vehetnek részt a rendezvényen a nappali tagozatos egyetemi hallgatók és nyugdíjasok.

A részvételi díj magában foglalja a konferencia rendezvényein való részvételt, az előadás és/vagy poszter bemutatásának lehetőségét és részvételt a szombat esti fogadáson, a folyamatosan biztosított büfé-szolgáltatás igénybevételét, az előadások és poszterek összefoglalóit tartalmazó konferenciakötetet és a programfüzetet (nyomtatott és elektronikus formában), valamint a konferencia teljes időtartama alatt lehetőséget a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének ingyenes látogatására.

Utaláshoz szükséges adatok:

Számlatulajdonos: Hortobágy Természetvédelmi Egyesület
IBAN: HU39 1173 8008 2006 0415 0000 0000
Számlaszám: 11738008-20060415
Swift/BIC: OTPVHUHB
Bank: OTP Bank
Közlemény: AFVK + Vezetéknév Keresztnév

FONTOS!
Utaláskor a közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel az "AFVK" rövidítést és a résztvevő nevét!
Az átutalást igazoló banki bizonylatot kérjük elküldeni az afvk2018@unideb.hu címre.

Szálláslehetőségek
A konferencia helyszínének közelében számos (komfortfokozatban és árfekvésben) eltérő szálláshely található. Ezek elérhetőségeit, árait, távolságát a konferencia helyszínétől itt foglaltuk össze.

Étkezési lehetőség
A jelentkezési lapon lehetséges a rendezvény idejére étkezést foglalni a Debreceni Egyetem területén található Nagyerdei Étteremben (47.55553°, 21.62252°).

További információk
A rendezvénnyel kapcsolatos további részletek a konferencia honlapon (http://afvk-2018.blogspot.hu/) olvashatók. Kérdéseiket az afvk2018@unideb.hu email címen várjuk.
Köszönettel vesszük a körlevél továbbítását és terjesztését a potenciális érdeklődők felé.

Tisztelettel:

Molnár V. Attila
Sramkó Gábor
Lisztes-Szabó Zsuzsa
Lukács Balázs András
Fekete Réka
Lovas-Kiss Ádám
Löki Viktor
Papp László
Sonkoly Judit
Takács Attila


Debrecen, 2017. október 24.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése